18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

18001 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Standardı, çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altına alınması, minimim seviyeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için uygulamada bir rehber özelliği taşımaktadır.

18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi Sertifikamızla;

• Firmamızın imajını ve rekabet gücünü artırmayı,
• Kaza riskini azaltmayı,
• İş gücü kaybının azaltılması,
• İSG risklerinin izlenmesini ve kontrol altında tutulmasını,
• Acil durumlara, doğal aferlere ve kazalara karşı hazırlıklı olmayı,
• Verimliliğin artırılmasını,
• Çalışanların motivasyonunu ve katılımlarının artırılmasını hedeflemekteyiz.

Kazı Kazan
Kartları

Promosyon kartları, çekiliş kartları, hediye kartları vb. Kartların flekso yöntemini kullanarak ya da isteğe bağlı olarak lebal (etiket) aplikasyonu ile üretilen kazımalı kartlardır.

Ürün Detayları

Standart Kazımalı
Kartlar

Telefonla aramada veya çeşitli uygulamalarda kullanılan kartlardır.

Ürün Detayları

Güvenli Kazımalı
Kartlar

Kazımalı kart üretimlerinde karşılaşılan problemleri çözmüş, en güvenilir ve mevcut en son teknolojidir.

Ürün Detayları

Ofset
Üretim

Kazımalı kart üretimlerimizde kullanılan makina parkurumuzdan detaylar.

Ürün Detayları